Bevoegd en bekwaam laser

Convenant Medische Technologie en Lasers
Het Convenant Medische Technologie vereist dat gebruikers bevoegd en bekwaam zijn voor het gebruik van medische hulpmiddelen waaronder medische apparatuur. Ook medische lasers moeten in het ziekenhuis worden geïntroduceerd, beheerd en gebruikt worden volgens de procedures die in het Convenant Medische Technologie worden beschreven.

Bekwaamheidseisen laser
Medische lasers zijn meestal van laserklasse 4, de hoogste gevarenklasse. Dat vereist dat in uw organisatie maximale aandacht wordt gegeven aan bevoegdheid en bekwaamheid van de gebruikers van laserapparatuur.
In het UMC Utrecht hebben wij vanuit de norm bekwaamheidseisen opgesteld. Ons cursusmateriaal en onze praktijktrainingen sluiten aan bij de bekwaamheidseisen voor laser-gebruikers.

“Gebruikers van medische lasers zijn bevoegd en bekwaam”