Laserveiligheid

Optimaal, effectief en veilig gebruik van medische lasers
Onze lasercursussen geven alle informatie die nodig is voor het veilig gebruiken van medische lasers. Goed en effectief gebruiken van lasers heeft onze focus, laserveiligheid is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.