Docent

De afdeling Medische Technologie en Klinische Fysica van het UMC Utrecht verzorgt al meer dan 20 jaar lasercursussen voor verschillende beroepen in de gezondheidszorg.

De jaarlijkse lasercursus voor klinisch fysici en medisch technici afwisselend in het UMC Utrecht en het VUMC gegeven. Sinds 2017 wordt de cursus jaarlijks in het UMC Utrecht gegeven,

De volgende docenten zijn betrokken bij de lasercursussen :
A. I. Rem, P. Klaver, S.L. Been, T. de Boorder, J.H.G.M. Klaessens, M.C. Grimbergen, R.M Verdaasdonk